Lỗi Android [Cố gắng gọi phương thức ảo 'void android.app.ActionBar' trên tham chiếu đối tượng rỗng]

103
ViVekH 2015-01-26 18:04.

Tôi có một mô-đun mã triển khai viewpager với ngăn điều hướng, tuy nhiên, khi tôi chạy mã, tôi gặp lỗi sau

01-26 09:20:02.958: D/AndroidRuntime(18779): Shutting down VM
01-26 09:20:02.959: E/AndroidRuntime(18779): FATAL EXCEPTION: main
01-26 09:20:02.959: E/AndroidRuntime(18779): Process: com.example.tabwithslidingdrawer, PID: 18779
01-26 09:20:02.959: E/AndroidRuntime(18779): java.lang.RuntimeException: Unable to start activity ComponentInfo{com.example.tabwithslidingdrawer/com.example.tabwithslidingdrawer.MainActivity}: java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'void android.app.ActionBar.setDisplayHomeAsUpEnabled(boolean)' on a null object reference
01-26 09:20:02.959: E/AndroidRuntime(18779):  at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2314)
01-26 09:20:02.959: E/AndroidRuntime(18779):  at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:2388)
01-26 09:20:02.959: E/AndroidRuntime(18779):  at android.app.ActivityThread.access$800(ActivityThread.java:148)
01-26 09:20:02.959: E/AndroidRuntime(18779):  at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1292)
01-26 09:20:02.959: E/AndroidRuntime(18779):  at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:102)
01-26 09:20:02.959: E/AndroidRuntime(18779):  at android.os.Looper.loop(Looper.java:135)
01-26 09:20:02.959: E/AndroidRuntime(18779):  at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5312)
01-26 09:20:02.959: E/AndroidRuntime(18779):  at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
01-26 09:20:02.959: E/AndroidRuntime(18779):  at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372)
01-26 09:20:02.959: E/AndroidRuntime(18779):  at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:901)
01-26 09:20:02.959: E/AndroidRuntime(18779):  at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:696)
01-26 09:20:02.959: E/AndroidRuntime(18779): Caused by: java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'void android.app.ActionBar.setDisplayHomeAsUpEnabled(boolean)' on a null object reference
01-26 09:20:02.959: E/AndroidRuntime(18779):  at com.example.tabwithslidingdrawer.MainActivity.onCreate(MainActivity.java:95)
01-26 09:20:02.959: E/AndroidRuntime(18779):  at android.app.Activity.performCreate(Activity.java:5953)
01-26 09:20:02.959: E/AndroidRuntime(18779):  at android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate(Instrumentation.java:1128)
01-26 09:20:02.959: E/AndroidRuntime(18779):  at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2267)
01-26 09:20:02.959: E/AndroidRuntime(18779):  ... 10 more
09:20:02.959: E/AndroidRuntime(18779): Caused by:
java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'void
android.app.ActionBar.setDisplayHomeAsUpEnabled(boolean)' on a null
object reference 01-26 09:20:02.959: E/AndroidRuntime(18779):   at
com.example.tabwithslidingdrawer.MainActivity.onCreate(MainActivity.java:95)

chỉ vào dòng này

// enabling action bar app icon and behaving it as a toggle button
    getActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
    getActionBar().setHomeButtonEnabled(true);

toàn bộ mã http://pastebin.com/u1K72fr7

Tệp kê khai của tôi

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.example.tabwithslidingdrawer"
  android:versionCode="1"
  android:versionName="1.0" >

  <uses-sdk
    android:minSdkVersion="8"
    android:targetSdkVersion="19" />

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@drawable/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:theme="@style/Theme.Tabwithpager" >
    <activity
      android:name="com.example.tabwithslidingdrawer.MainActivity"
      android:label="@string/app_name" >
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>

android: theme = "@ style / Theme.Tabwithpager"

http://pastebin.com/EFQLzRej

================================================== ================ CHỈNH SỬA / CẬP NHẬT:

Tôi học được gì từ điều này

Bất cứ khi nào một lỗi như vậy xảy ra

1. Kiểm tra loại Hoạt động nào đang được sử dụng, đó là Hoạt động android.app đơn giản hay AppCompatActivity hoặc ActionBarActivity, v.v.

2. Kiểm tra xem loại hoạt động được mở rộng của bạn có thuộc danh mục compat hay không

ví dụ: Activity / Fragment dựa trên android.app không phải là loại appCompat, trong khi android.support.v4.app.Fragment hoặc android.support.v4.app.ActivityCompat dựa trên appCompat

nếu nó thuộc appCompat, chúng tôi sử dụng getSupportActionBar (). Còn đối với các loại android.app, chúng tôi có thể sử dụng getActionBar ()

3. Kiểm tra chủ đề được áp dụng cho hoạt động được đề cập trong tệp kê khai

ví dụ: Trong tệp kê khai nếu chủ đề được áp dụng là android: theme = "@ android: style / Theme.Holo.Dialog" getActionBar () sẽ hoạt động

nhưng nếu chủ đề được áp dụng cho hoạt động trong tệp kê khai như sau android: theme = "@ style / Theme.AppCompat.Light" thì bạn phải sử dụng getSupportActionBar ()

21 answers

153
Funktional 2015-02-12 15:09.

Mã của bạn đang chạy com.example.tabwithslidingdrawer.MainActivity.onCreate(MainActivity.java:95):

    // enabling action bar app icon and behaving it as toggle button
    getActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
    getActionBar().setHomeButtonEnabled(true);

Vấn đề là khá đơn giản - của bạn Activitylà kế thừa từ cái mới android.support.v7.app.ActionBarActivity. Bạn nên sử dụng cuộc gọi đến getSupportActionBar()thay vì getActionBar().

Nếu bạn nhìn phía trên xung quanh dòng 65 của mã của mình, bạn sẽ thấy rằng bạn đang làm điều đó:

    actionBar = getSupportActionBar();
    actionBar.setNavigationMode(ActionBar.NAVIGATION_MODE_LIST);
    // TODO: Remove the redundant calls to getSupportActionBar()
    //    and use variable actionBar instead
    getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
    getSupportActionBar().setHomeButtonEnabled(true);

Và sau đó hạ xuống xung quanh dòng 87, có vẻ như bạn đã tìm ra giống nhau:

    getSupportActionBar().setTitle(
            Html.fromHtml("<font color=\"black\">" + mTitle + " - "
                    + menutitles[0] + "</font>"));
    // getActionBar().setTitle(mTitle +menutitles[0]);

Chú ý cách bạn bình luận getActionBar().

31
crubio 2015-09-03 23:14.

Nếu ai đó muốn sử dụng android.app.ActionBarandroid.app.Activity, bạn nên thay đổi chủ đề ứng dụng trong styles.xml , ví dụ:

<style name="AppTheme" parent="android:Theme.Holo.Light.DarkActionBar">

Vấn đề là bạn có thể đang sử dụng một chủ đề AppCompat .

Mặt khác, nếu bạn muốn sử dụng android.support.v7.app.ActionBar và bạn mở rộng hoạt động của mình với AppCompatActivity thì bạn phải sử dụng chủ đề AppCompat để tránh vấn đề này, ví dụ:

<style name="AppTheme" parent="Theme.AppCompat.Light.DarkActionBar">

Hi vọng điêu nay co ich.

18
Fazal 2016-02-19 09:03.

khi bạn mở rộng appcompatActivity thì hãy sử dụng

this.getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);

và khi bạn mở rộng ActionBar thì hãy sử dụng

this.getActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);

đừng quên gọi hàm này trong oncreate sau khi khởi tạo thanh công cụ / thanh hành động

12
ronwill06 2015-06-03 08:30.

Tôi nghĩ những gì bạn muốn làm là truyền getActivity (). Ví dụ:

((AppCompatActivity)getActivity()).getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);

Đây là những gì bạn cần làm với các thư viện hỗ trợ mới. AppCompatActivity đã thay thế ActionBarActivity.

7
Febrianto Nugroho 2016-06-24 16:57.

Hãy thử kiểm tra tại đây

res >> giá trị >> styles.xml

đảm bảo rằng không có mã nào như thế này

<item name="windowActionBar">false</item>

nếu có mã như vậy, bạn có thể vô hiệu hóa một lúc hoặc xóa nó

4
Ahmad Aghazadeh 2017-08-07 03:18.

Khi sử dụng AppCompatActivity phải gọi

Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
setSupportActionBar(toolbar);

Trước getSupportActionBar()

public class PageActivity extends AppCompatActivity {
   @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_item);
    Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
    setSupportActionBar(toolbar);
    this.getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(false);

  }
}
3
Fruit 2017-01-26 08:02.

Trong trường hợp của tôi là do styles.xmlđặt chủ đề mẹ sai, tức là NoActionBarchủ đề tất nhiên getSupportActionbar()là null:

<style name="AppTheme" parent="Theme.AppCompat.Light.NoActionBar">

Đã thay đổi nó thành một cái gì đó khác đã sửa nó:

<style name="AppTheme" parent="Theme.AppCompat.Light.DarkActionBar">
2
kiiya-natz 2015-09-23 11:38.

Nút Lên thường được kích hoạt cho các Hoạt động cấp thấp. Trong tệp kê khai của bạn, tôi chỉ thấy MainActivity. Tôi không nghĩ việc kích hoạt nút lên cho hoạt động chính là hợp lý. Tạo một hoạt động, sau đó trong tệp kê khai thêm thuộc tính parentActivityName. Sau đó, kích hoạt nút lên trên phương thức onCreate của hoạt động.
Điều này sẽ hữu ích.
https://developer.android.com/training/appbar/up-action.html

2
Monzur 2019-11-21 08:26.

Hãy thử điều này hy vọng nó sẽ hoạt động, mã của tôi hoạt động tốt

Toolbar toolbar = findViewById(R.id.toolbar1);
setSupportActionBar(toolbar);

getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
getSupportActionBar().setHomeButtonEnabled(true);
getSupportActionBar().setTitle("");
1
soran 2016-08-03 12:22.

trong dòng này trong hoạt động của bạn:

super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.Activity_Main);

dùng cái này:

super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.*);

* là hoạt động của bạn

1
Jorge Casariego 2016-08-20 17:12.

Trong trường hợp của tôi, tôi cũng gặp lỗi tương tự nhưng lỗi của tôi là tôi đã không khai báo Thanh công cụ của mình.

Vì vậy, trước khi sử dụng getSupportActionBar, tôi phải tìm thanh công cụ của mình và đặt actionBar

  appbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
  setSupportActionBar(appbar);

  getSupportActionBar().setHomeAsUpIndicator(R.drawable.ic_nav_menu);
  getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
1
Quimbo 2018-04-08 11:06.

Tôi biết rằng câu hỏi này là một cái gì đó cũ. Nhưng điều này có thể giúp nhiều người trình bày vấn đề này.

Để giải quyết vấn đề này, hãy kiểm tra xem có điểm nào không. Sau đó áp dụng cấu hình tương ứng:

if(getSupportActionBar() != null){
 getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
 getSupportActionBar().setHomeButtonEnabled(true);
}
1
Hasan Jamshaid 2016-05-29 18:48.

Nếu bạn đang sử dụng android.app.ActionBar và android.app.Activity, bạn nên thay đổi chủ đề ứng dụng trong thẻ ứng dụng:

< application
   android:theme="@android:style/Theme.Holo.Light">
1
kzncrda 2019-12-17 09:23.

Nếu bạn gặp lỗi này

"java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'void androidx.appcompat.app.ActionBar.setTitle (java.lang.CharSequence)' on a null object reference. "

Chỉ dùng

setSupportActionBar (toolbar). 
0
1mike12 2015-10-02 05:24.

Đối với bất kỳ ai khác có BaseActivity và con mở rộng từ nó, hãy đảm bảo rằng super.onCreate () được gọi đầu tiên trước khi bạn làm bất cứ điều gì. Activity cũ sẽ hoạt động nếu sau đó bạn gọi super.onCreate ().

Hoạt động mở rộng trẻ em - có thể gọi là siêu sau khi bạn làm xong việc

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
{
  getActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
  super.onCreate(savedInstanceState);

Child mở rộng AppCompatActivity - bạn phải gọi siêu đầu tiên

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
{
  super.onCreate(savedInstanceState); //do this first
  getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
0
Evan H. 2016-06-03 04:32.

Đối với những người vẫn gặp sự cố này, sự cố của tôi đã được giải quyết trong tệp AndroidManifest.xml. Ở đâu nó nói <activity android:name=".MainActivity" android:theme="@style/AppTheme.NoActionBar">, bạn cần phải xóa NoActionBar, làm cho nó <activity android:name=".MainActivity" android:theme="@style/AppTheme">, vì với thiết lập NoActionBar, ứng dụng không biết liệu nó có muốn một thanh tác vụ hay không khi bạn gọi một thanh bên trong MainActivity.java

0
Carlos Fernando 2018-02-02 15:50.

Tôi đã gặp lỗi tương tự một lần, tôi đã tạo mẫu cho thanh công cụ mặc định (toolbar.xml) và sau đó trong một chế độ xem khác, tôi đã tạo một thanh công cụ có thể thu gọn.

Tôi đã yêu cầu thêm thanh công cụ có thể thu gọn vào dạng xem hiển thị một số thông tin của người dùng (như whatsapp), nhưng phương thức findViewById đang tham chiếu đến thanh công cụ mặc định (thanh công cụ id), không phải thanh có thể thu gọn (thanh công cụ id) vâng, tôi đã viết cùng một id cho cả hai thanh công cụ, vì vậy khi tôi cố gắng truy cập vào hoạt động, ứng dụng bị lỗi hiển thị cho tôi lỗi.

Tôi đã sửa lỗi bằng cách thay đổi id của thanh công cụ có thể thu gọn thành id: col_toolbar và lỗi đã biến mất và ứng dụng của tôi hoạt động hoàn hảo

0
Itz Pkyadav 2019-06-13 01:46.

Bạn nên thử cái này. Tôi nghĩ rằng nó sẽ hoạt động.

  Toolbar toolbar = findViewById(R.id.toolbar1);
  setSupportActionBar(toolbar);

  mDrawerLayout = findViewById(R.id.drawer_layout);
  mDrawerLayout = findViewById(R.id.drawer_layout);
  mDrawerLayout.setDrawerShadow(R.drawable.rectagle_with_black_outer,
      GravityCompat.START);
  getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
  getSupportActionBar().setHomeButtonEnabled(true);

  mDrawerToggle = new ActionBarDrawerToggle(this, mDrawerLayout,
      toolbar, R.string.navigation_drawer_close,
      R.string.navigation_drawer_close) {
    public void onDrawerClosed(View view) {
      invalidateOptionsMenu();
    }

    public void onDrawerOpened(View drawerView) {
      invalidateOptionsMenu();
    }
  };
0
Muyingo Steven 2019-07-14 04:01.

Giải pháp tốt nhất thực hiện điều này trong phương pháp Oncreate của bạn

 ActionBar actionBar = getSupportActionBar();

    if(actionBar != null){
      actionBar.setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
    }

tiếp theo là một lớp mới

@Override
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {

    int id = item.getItemId();

    if(id == android.R.id.home){
      onBackPressed();
      return true;
    }

    return super.onOptionsItemSelected(item);
  }

0
Md Selim 2020-03-04 05:45.

Vui lòng thêm sau Toolbar

Toolbar toolbar = findViewById(R.id.toolbar);
setSupportActionBar(toolbar);
getSupportActionBar().hide();
0
Shaju mathew 2020-03-22 10:18.

Tôi là người mới phát triển ứng dụng Android. Tôi đã đối mặt với lỗi này và dành gần 5 giờ để cố gắng sửa chữa nó. Cuối cùng, tôi đã phát hiện ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề này và nếu có ai gặp lại vấn đề này trong tương lai, vui lòng đọc bài viết này.

Tôi đã cố gắng để tạo ra một chủ Activitiy với một nền Video, mà tôi đã phải thay đổi chủ đề cha mẹ từ các thiết lập mặc định của Theme.AppCompat.Light.DarkActionBarđể Theme.AppCompat.Light.NoActionBar. Điều này hoạt động tốt đối với Hoạt động trên trang chủ, nhưng khi tôi đặt một nút mới với công cụ onclicklistener để điều hướng đến một Hoạt động khác, nơi tôi đã đặt văn bản tùy chỉnh cho Thanh tác vụ, lỗi này sẽ xuất hiện.

Vì vậy, những gì tôi cuối cùng đã làm là tạo ra hai chủ đề và gán chúng cho các hoạt động như sau.

Theme.AppCompat.Light.DarkActionBar - for Activities with Action Bar (default)
Theme.AppCompat.Light.NoActionBar - for Activities without Action Bar 

Tôi đã thực hiện các thay đổi sau đây để sửa lỗi.

 1. Xác định các chủ đề trong styles.xml

  <style name="AppTheme" parent="Theme.AppCompat.Light.NoActionBar">
    <item name="colorPrimary">@color/colorPrimary</item>
    <item name="colorPrimaryDark">@color/colorPrimaryDark</item>
    <item name="colorAccent">@color/colorAccent</item>
  </style>
  
  <style name="DefaultTheme" parent="Theme.AppCompat.Light.DarkActionBar">
    <item name="colorPrimary">@color/colorPrimary</item>
    <item name="colorPrimaryDark">@color/colorPrimaryDark</item>
    <item name="colorAccent">@color/colorAccent</item>
  </style>
  
 2. Liên kết các hoạt động với các chủ đề tương ứng của chúng trong AndroidManifest.xml

  <activity android:name=".Payment"
    android:theme="@style/DefaultTheme"/>
  
  <activity android:name=".WelcomeHome"
    android:theme="@style/AppTheme.NoActionBar">
  

Related questions

MORE COOL STUFF

Cate Blanchett chia tay chồng sau 3 ngày bên nhau và vẫn kết hôn với anh ấy 25 năm sau

Cate Blanchett chia tay chồng sau 3 ngày bên nhau và vẫn kết hôn với anh ấy 25 năm sau

Cate Blanchett đã bất chấp những lời khuyên hẹn hò điển hình khi cô gặp chồng mình.

Tại sao Michael Sheen là một diễn viên phi lợi nhuận

Tại sao Michael Sheen là một diễn viên phi lợi nhuận

Michael Sheen là một diễn viên phi lợi nhuận nhưng chính xác thì điều đó có nghĩa là gì?

Hallmark Star Colin Egglesfield Các món ăn gây xúc động mạnh đối với người hâm mộ tại RomaDrama Live! [Loại trừ]

Hallmark Star Colin Egglesfield Các món ăn gây xúc động mạnh đối với người hâm mộ tại RomaDrama Live! [Loại trừ]

Ngôi sao của Hallmark Colin Egglesfield chia sẻ về những cuộc gặp gỡ với người hâm mộ ly kỳ tại RomaDrama Live! cộng với chương trình INSPIRE của anh ấy tại đại hội.

Tại sao bạn không thể phát trực tuyến 'chương trình truyền hình phía Bắc'

Tại sao bạn không thể phát trực tuyến 'chương trình truyền hình phía Bắc'

Bạn sẽ phải phủi sạch đầu đĩa Blu-ray hoặc DVD để xem tại sao Northern Exposure trở thành một trong những chương trình nổi tiếng nhất của thập niên 90.

Where in the World Are You? Take our GeoGuesser Quiz

Where in the World Are You? Take our GeoGuesser Quiz

The world is a huge place, yet some GeoGuessr players know locations in mere seconds. Are you one of GeoGuessr's gifted elite? Take our quiz to find out!

8 công dụng tuyệt vời của Baking Soda và Giấm

8 công dụng tuyệt vời của Baking Soda và Giấm

Bạn biết đấy, hai sản phẩm này là nguồn điện để làm sạch, riêng chúng. Nhưng cùng với nhau, chúng có một loạt công dụng hoàn toàn khác.

Hạn hán, biến đổi khí hậu đe dọa tương lai của thủy điện Hoa Kỳ

Hạn hán, biến đổi khí hậu đe dọa tương lai của thủy điện Hoa Kỳ

Thủy điện rất cần thiết cho lưới điện của Hoa Kỳ, nhưng nó chỉ tạo ra năng lượng khi có nước di chuyển. Bao nhiêu nhà máy thủy điện có thể gặp nguy hiểm khi các hồ và sông cạn kiệt?

Quyên góp tóc của bạn để giúp giữ nước sạch của chúng tôi

Quyên góp tóc của bạn để giúp giữ nước sạch của chúng tôi

Tóc tỉa từ các tiệm và các khoản quyên góp cá nhân có thể được tái sử dụng như những tấm thảm thấm dầu và giúp bảo vệ môi trường.

Tất nhiên Luật sư mới của Harvey Weinstein là một người phụ nữ chỉ trích tôi

Tất nhiên Luật sư mới của Harvey Weinstein là một người phụ nữ chỉ trích tôi

Phiên tòa xét xử vụ tấn công tình dục bị trì hoãn nhiều của Harvey Weinstein dự kiến ​​sẽ bắt đầu lựa chọn bồi thẩm đoàn vào tháng 9, và với dự đoán, ông đã sắp xếp lại đội ngũ pháp lý của mình lần thứ ba. Có lẽ không thể tránh khỏi, các luật sư của anh ấy hiện bao gồm luật sư bào chữa Donna Rotunno, người nổi tiếng với việc đại diện cho những người đàn ông bị cáo buộc tấn công tình dục, đặt câu hỏi về phong trào MeToo nói chung và đã nói trong các cuộc phỏng vấn trước đây rằng giới tính của cô ấy cho phép cô ấy thoát khỏi "nọc độc" nhiều hơn khi kiểm tra chéo người tố cáo.

Cựu trợ lý của Harvey Weinstein nói rằng ông là 'kẻ thao túng bậc thầy'

Cựu trợ lý của Harvey Weinstein nói rằng ông là 'kẻ thao túng bậc thầy'

Trong một cuộc phỏng vấn với BBC News, trợ lý cũ của Harvey Weinstein, Zelda Perkins, nói rõ thực tế của việc chống lại ông trùm Hollywood. Cô ấy nói, về cơ bản là không thể.

Không có người chơi nào trên bầu trời của họ có cuộc chiến đầu tiên của họ và nó đã giết chết hoàn toàn một nền văn minh

Không có người chơi nào trên bầu trời của họ có cuộc chiến đầu tiên của họ và nó đã giết chết hoàn toàn một nền văn minh

Nguồn ảnh: AndyKrycek6 Những người hâm mộ No Man's Sky không thể chơi với nhau một cách chính xác, nhưng họ vẫn thích đến với nhau để ăn mừng cộng đồng của họ. Bằng cách nào đó, một kỳ nghỉ mới do người chơi tạo ra đã trở thành một câu chuyện về xung đột, phản bội và sự biến mất của cả một nền văn minh.

Cựu Giám đốc Thanh niên Bắc Carolina NAACP buộc tội Giám sát viên về hành vi quấy rối tình dục và cưỡng bức như thế nào Quốc gia xử lý yêu cầu của cô ấy

Cựu Giám đốc Thanh niên Bắc Carolina NAACP buộc tội Giám sát viên về hành vi quấy rối tình dục và cưỡng bức như thế nào Quốc gia xử lý yêu cầu của cô ấy

Jazmyne Childs đã khóc trong một cuộc họp báo vào ngày 25 tháng 9 năm 2019, khi cô ấy mô tả về hành vi quấy rối tình dục mà cô ấy nói rằng cô ấy đã phải chịu đựng khi làm việc cho phân hội Bắc Carolina của NAACP, ở Raleigh, N.

Nicky Hilton Forced to Borrow Paris' 'I Love Paris' Sweatshirt After 'Airline Loses All [My] Luggage'

Nicky Hilton Forced to Borrow Paris' 'I Love Paris' Sweatshirt After 'Airline Loses All [My] Luggage'

Nicky Hilton Rothschild's luggage got lost, but luckily she has an incredible closet to shop: Sister Paris Hilton's!

Kate Middleton dành một ngày bên bờ nước ở London, cùng với Jennifer Lopez, Julianne Hough và hơn thế nữa

Kate Middleton dành một ngày bên bờ nước ở London, cùng với Jennifer Lopez, Julianne Hough và hơn thế nữa

Kate Middleton dành một ngày bên bờ nước ở London, cùng với Jennifer Lopez, Julianne Hough và hơn thế nữa. Từ Hollywood đến New York và mọi nơi ở giữa, hãy xem các ngôi sao yêu thích của bạn đang làm gì!

17 tuổi bị đâm chết trong khi 4 người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng dao trên sông Wisconsin

17 tuổi bị đâm chết trong khi 4 người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng dao trên sông Wisconsin

Các nhà điều tra đang xem xét liệu nhóm và nghi phạm có biết nhau trước vụ tấn công hay không

Thanh thiếu niên, Gia đình Florida Hội đồng quản trị trường học về Luật 'Không nói đồng tính': 'Buộc chúng tôi tự kiểm duyệt'

Thanh thiếu niên, Gia đình Florida Hội đồng quản trị trường học về Luật 'Không nói đồng tính': 'Buộc chúng tôi tự kiểm duyệt'

Vụ kiện, nêu tên một số học khu, lập luận rằng dự luật "Không nói đồng tính" được ban hành gần đây của Florida "có hiệu quả im lặng và xóa bỏ học sinh và gia đình LGBTQ +"

Tôi viết như thế nào

Tôi viết như thế nào

Đối với tôi, mọi thứ là về dòng đầu tiên đó và nó sẽ đưa bạn đến đâu. Một số nhà văn bị điều khiển bởi cốt truyện, sự sắp xếp tinh tế của các quân cờ, trong khi những người khác bị lôi cuốn bởi một nhân vật và khả năng thực hiện một cuộc hành trình với một người bạn hư cấu mới.

Đường băng hạ cánh

Đường băng hạ cánh

Cuối hè đầu thu là mùa hoài niệm. Những chiếc đèn đường chiếu ánh sáng của chúng qua những con đường đẫm mưa, và những chiếc lá dưới chân - màu đỏ cam tắt trong bóng chạng vạng - là lời nhắc nhở về những ngày đã qua.

Hãy tưởng tượng tạo ra một chiến lược nội dung thực sự CHUYỂN ĐỔI. Nó có thể.

Hãy tưởng tượng tạo ra một chiến lược nội dung thực sự CHUYỂN ĐỔI. Nó có thể.

Vào năm 2021, tôi khuyến khích bạn suy nghĩ lại mọi thứ bạn biết về khách hàng mà bạn phục vụ và những câu chuyện bạn kể cho họ. Lùi lại.

Sự mất mát của voi ma mút đã mở ra trái tim tôi để yêu

Sự mất mát của voi ma mút đã mở ra trái tim tôi để yêu

Vào ngày sinh nhật thứ 9 của Felix The Cat, tôi nhớ về một trong những mất mát lớn nhất trong cuộc đời trưởng thành của tôi - Sophie của tôi vào năm 2013. Tôi đã viết bài luận này và chia sẻ nó trên nền tảng này một thời gian ngắn vào năm 2013.

Language