Sự khác biệt giữa giao diện và lớp trừu tượng là gì?

1784
Sarfraz 2009-12-16 22:15.

Sự khác biệt chính xác giữa giao diện và lớp trừu tượng là gì?

30 answers

2282
e-satis 2009-12-16 22:37.

Giao diện

Giao diện là một hợp đồng : Người viết giao diện nói, "này , tôi chấp nhận mọi thứ theo cách đó ", và người sử dụng giao diện nói " OK, lớp tôi viết trông như vậy ".

Giao diện là một vỏ trống . Chỉ có các ký hiệu của các phương thức, điều này ngụ ý rằng các phương thức không có phần thân. Giao diện không thể làm bất cứ điều gì. Nó chỉ là một khuôn mẫu.

Ví dụ (mã giả):

// I say all motor vehicles should look like this:
interface MotorVehicle
{
  void run();

  int getFuel();
}

// My team mate complies and writes vehicle looking that way
class Car implements MotorVehicle
{

  int fuel;

  void run()
  {
    print("Wrroooooooom");
  }


  int getFuel()
  {
    return this.fuel;
  }
}

Việc triển khai một giao diện tiêu tốn rất ít CPU, bởi vì nó không phải là một lớp, chỉ là một loạt các tên, và do đó không có bất kỳ tra cứu đắt tiền nào để làm. Thật tuyệt khi nó quan trọng, chẳng hạn như trong các thiết bị nhúng.


Các lớp trừu tượng

Các lớp trừu tượng, không giống như giao diện, là các lớp. Chúng đắt hơn để sử dụng, bởi vì bạn phải xem xét khi kế thừa từ chúng.

Các lớp trừu tượng trông rất giống các giao diện, nhưng chúng có một cái gì đó hơn thế nữa: Bạn có thể xác định một hành vi cho chúng. Đó là về một người nói, " các lớp này nên trông giống như vậy, và chúng có điểm chung, vì vậy hãy điền vào chỗ trống! ".

Ví dụ:

// I say all motor vehicles should look like this:
abstract class MotorVehicle
{

  int fuel;

  // They ALL have fuel, so lets implement this for everybody.
  int getFuel()
  {
     return this.fuel;
  }

  // That can be very different, force them to provide their
  // own implementation.
  abstract void run();
}

// My teammate complies and writes vehicle looking that way
class Car extends MotorVehicle
{
  void run()
  {
    print("Wrroooooooom");
  }
}

Thực hiện

Trong khi các lớp và giao diện trừu tượng được cho là các khái niệm khác nhau, việc triển khai làm cho câu lệnh đó đôi khi không đúng sự thật. Đôi khi, chúng thậm chí không giống như bạn nghĩ.

Trong Java, quy tắc này được thực thi mạnh mẽ, trong khi trong PHP, các giao diện là các lớp trừu tượng không có phương thức nào được khai báo.

Trong Python, các lớp trừu tượng là một thủ thuật lập trình mà bạn có thể lấy từ mô-đun ABC và thực sự đang sử dụng metaclasses, và do đó là các lớp. Và các giao diện có liên quan nhiều hơn đến kiểu gõ vịt trong ngôn ngữ này và nó là sự kết hợp giữa các quy ước và các phương thức đặc biệt gọi bộ mô tả (phương thức __method__).

Như thường lệ với lập trình, có lý thuyết, thực hành và thực hành bằng ngôn ngữ khác :-)

885
Justin Johnson 2009-12-17 00:11.

Sự khác biệt kỹ thuật chính giữa một lớp trừu tượng và một giao diện là:

 • Các lớp trừu tượng có thể có hằng số, thành viên, phần gốc phương thức (phương thức không có phần thân) và các phương thức được xác định , trong khi các giao diện chỉ có thể có hằng số và phần gốc phương thức .

 • Các phương thức và thành viên của một lớp trừu tượng có thể được định nghĩa với bất kỳ khả năng hiển thị nào , trong khi tất cả các phương thức của một giao diện phải được định nghĩa là public(chúng được định nghĩa công khai theo mặc định).

 • Khi kế thừa một lớp trừu tượng, một lớp con cụ thể phải xác định các phương thức trừu tượng , trong khi một lớp trừu tượng có thể mở rộng một lớp trừu tượng khác và các phương thức trừu tượng từ lớp cha không cần phải được định nghĩa.

 • Tương tự, một giao diện mở rộng giao diện khác không chịu trách nhiệm triển khai các phương thức từ giao diện mẹ. Điều này là do các giao diện không thể xác định bất kỳ triển khai nào.

 • Một lớp con chỉ có thể mở rộng một lớp duy nhất (trừu tượng hoặc cụ thể), trong khi một giao diện có thể mở rộng hoặc một lớp có thể triển khai nhiều giao diện khác .

 • Một lớp con có thể định nghĩa các phương thức trừu tượng có cùng khả năng hiển thị hoặc ít hạn chế hơn , trong khi một lớp triển khai giao diện phải xác định các phương thức có cùng khả năng hiển thị chính xác (công khai).

145
Vivek 2013-09-15 22:59.

Giao diện chỉ chứa định nghĩa / chữ ký của chức năng và nếu chúng ta có một số chức năng chung cũng như chữ ký chung, thì chúng ta cần sử dụng một lớp trừu tượng. Bằng cách sử dụng một lớp trừu tượng, chúng ta có thể cung cấp hành vi cũng như chức năng cùng một lúc. Một nhà phát triển khác kế thừa lớp trừu tượng có thể sử dụng chức năng này dễ dàng, vì họ chỉ cần điền vào chỗ trống.

Được lấy từ:

http://www.dotnetbull.com/2011/11/difference-between-abstract-class-and.html

http://www.dotnetbull.com/2011/11/what-is-abstract-class-in-c-net.html http://www.dotnetbull.com/2011/11/what-is-interface-in-c-net.html

80
Konamiman 2009-12-16 22:18.

Một lời giải thích có thể được tìm thấy ở đây: http://www.developer.com/lang/php/article.php/3604111/PHP-5-OOP-Interfaces-Abstract-Classes-and-the-Adapter-Pattern.htm

Một lớp trừu tượng là một lớp chỉ được người lập trình thực hiện một phần. Nó có thể chứa một hoặc nhiều phương thức trừu tượng. Một phương thức trừu tượng chỉ đơn giản là một định nghĩa hàm dùng để cho người lập trình biết rằng phương thức đó phải được thực thi trong một lớp con.

Một giao diện tương tự như một lớp trừu tượng; thực sự các giao diện chiếm cùng một không gian tên như các lớp và các lớp trừu tượng. Vì lý do đó, bạn không thể xác định giao diện có cùng tên với một lớp. Giao diện là một lớp trừu tượng hoàn toàn; không có phương thức nào của nó được thực thi và thay vì một phân lớp con từ nó, nó được cho là thực hiện giao diện đó.

Dù sao tôi thấy giải thích về giao diện này hơi khó hiểu. Một định nghĩa phổ biến hơn là: Một giao diện xác định một hợp đồng mà các lớp triển khai phải thực hiện. Định nghĩa giao diện bao gồm chữ ký của các thành viên công khai, không có bất kỳ mã triển khai nào.

44
Ravindra babu 2015-11-28 02:42.

Tôi không muốn làm nổi bật sự khác biệt, điều đã được nói trong nhiều câu trả lời (liên quan đến các công cụ sửa đổi cuối cùng tĩnh công khai cho các biến trong giao diện và hỗ trợ cho các phương thức được bảo vệ, riêng tư trong các lớp trừu tượng)

Nói một cách dễ hiểu, tôi muốn nói:

interface: Để thực hiện một hợp đồng bởi nhiều đối tượng không liên quan

lớp trừu tượng: Để thực hiện hành vi giống nhau hoặc khác nhau giữa nhiều đối tượng liên quan

Từ tài liệu Oracle

Cân nhắc sử dụng các lớp trừu tượng nếu:

 1. Bạn muốn chia sẻ mã giữa một số lớp có liên quan chặt chẽ.
 2. Bạn mong đợi rằng các lớp mở rộng lớp trừu tượng của bạn có nhiều phương thức hoặc trường phổ biến hoặc yêu cầu các công cụ sửa đổi truy cập không phải là công khai (chẳng hạn như bảo vệ và riêng tư).
 3. Bạn muốn khai báo các trường không tĩnh hoặc không phải là trường cuối cùng.

Cân nhắc sử dụng các giao diện nếu:

 1. Bạn mong đợi rằng các lớp không liên quan sẽ triển khai giao diện của bạn. Ví dụ, nhiều đối tượng không liên quan có thể triển khai Serializablegiao diện.
 2. Bạn muốn chỉ định hành vi của một kiểu dữ liệu cụ thể, nhưng không quan tâm đến việc ai thực hiện hành vi của nó.
 3. Bạn muốn tận dụng đa kế thừa của kiểu.

lớp trừu tượng thiết lập quan hệ "là một" với các lớp cụ thể. giao diện cung cấp khả năng "có một" cho các lớp.

Nếu bạn đang tìm kiếm Javalàm ngôn ngữ lập trình, đây là một số cập nhật khác:

Java 8 đã giảm khoảng cách giữa interfaceabstractcác lớp ở một mức độ nào đó bằng cách cung cấp một defaulttính năng phương thức. Giao diện không có triển khai cho một phương thức không còn hợp lệ nữa.

Tham khảo trang tài liệu này để biết thêm chi tiết.

Hãy xem câu hỏi SE này cho các ví dụ mã để hiểu rõ hơn.

Tôi nên giải thích sự khác biệt giữa Giao diện và lớp Tóm tắt như thế nào?

38
softmage99 2013-05-16 19:55.

Một số điểm khác biệt quan trọng:

Dưới dạng một bảng:

Như đã nói bởi Joe từ javapapers :

1. Sự khác biệt chính là các phương thức của một giao diện Java hoàn toàn trừu tượng và không thể có triển khai. Một lớp trừu tượng Java có thể có các phương thức thực hiện một hành vi mặc định.

2. Các biến được khai báo trong giao diện Java theo mặc định là cuối cùng. Một lớp trừu tượng có thể chứa các biến không phải là cuối cùng.

3. Các thành viên của giao diện Java là công khai theo mặc định. Một lớp trừu tượng Java có thể có các hương vị thông thường của các thành viên lớp như private, protected, v.v.

4. Giao diện java nên được thực hiện bằng cách sử dụng từ khóa “triển khai”; Một lớp trừu tượng Java nên được mở rộng bằng cách sử dụng từ khóa “expand”.

5. Một giao diện chỉ có thể mở rộng một giao diện Java khác, một lớp trừu tượng có thể mở rộng một lớp Java khác và triển khai nhiều giao diện Java.

6.Một lớp Java có thể triển khai nhiều giao diện nhưng nó chỉ có thể mở rộng một lớp trừu tượng.

7. Giao diện hoàn toàn trừu tượng và không thể được khởi tạo; Một lớp trừu tượng Java cũng không thể được khởi tạo, nhưng có thể được gọi nếu tồn tại một main ().

8.So với các lớp trừu tượng của java, các giao diện java chậm vì nó yêu cầu thêm hướng dẫn.

33
Moch Yusup 2014-09-29 23:54.

The main point is that:

 • Abstract is object oriented. It offers the basic data an 'object' should have and/or functions it should be able to do. It is concerned with the object's basic characteristics: what it has and what it can do. Hence objects which inherit from the same abstract class share the basic characteristics (generalization).
 • Interface is functionality oriented. It defines functionalities an object should have. Regardless what object it is, as long as it can do these functionalities, which are defined in the interface, it's fine. It ignores everything else. An object/class can contain several (groups of) functionalities; hence it is possible for a class to implement multiple interfaces.
27
sculptor 2012-05-28 18:42.

When you want to provide polymorphic behaviour in an inheritance hierarchy, use abstract classes.

When you want polymorphic behaviour for classes which are completely unrelated, use an interface.

24
Jaichander 2014-07-10 08:00.

I am constructing a building of 300 floors

The building's blueprint interface

 • For example, Servlet(I)

Building constructed up to 200 floors - partially completed---abstract

 • Partial implementation, for example, generic and HTTP servlet

Building construction completed-concrete

 • Full implementation, for example, own servlet

Interface

 • We don't know anything about implementation, just requirements. We can go for an interface.
 • Every method is public and abstract by default
 • It is a 100% pure abstract class
 • If we declare public we cannot declare private and protected
 • If we declare abstract we cannot declare final, static, synchronized, strictfp and native
 • Every interface has public, static and final
 • Serialization and transient is not applicable, because we can't create an instance for in interface
 • Non-volatile because it is final
 • Every variable is static
 • When we declare a variable inside an interface we need to initialize variables while declaring
 • Instance and static block not allowed

Abstract

 • Partial implementation
 • It has an abstract method. An addition, it uses concrete
 • No restriction for abstract class method modifiers
 • No restriction for abstract class variable modifiers
 • We cannot declare other modifiers except abstract
 • No restriction to initialize variables

Taken from DurgaJobs Website

18
Dhananjay 2012-04-11 19:18.

Let's work on this question again:

The first thing to let you know is that 1/1 and 1*1 results in the same, but it does not mean that multiplication and division are same. Obviously, they hold some good relationship, but mind you both are different.

I will point out main differences, and the rest have already been explained:

Abstract classes are useful for modeling a class hierarchy. At first glance of any requirement, we are partially clear on what exactly is to be built, but we know what to build. And so your abstract classes are your base classes.

Interfaces are useful for letting other hierarchy or classes to know that what I am capable of doing. And when you say I am capable of something, you must have that capacity. Interfaces will mark it as compulsory for a class to implement the same functionalities.

13
g00dnatur3 2014-07-23 13:36.

It's pretty simple actually.

You can think of an interface as a class which is only allowed to have abstract methods and nothing else.

So an interface can only "declare" and not define the behavior you want the class to have.

An abstract class allows you to do both declare (using abstract methods) as well as define (using full method implementations) the behavior you want the class to have.

And a regular class only allows you to define, not declare, the behavior/actions you want the class to have.

One last thing,

In Java, you can implement multiple interfaces, but you can only extend one (Abstract Class or Class)...

This means inheritance of defined behavior is restricted to only allow one per class... ie if you wanted a class that encapsulated behavior from Classes A,B&C you would need to do the following: Class A extends B, Class C extends A .. its a bit of a round about way to have multiple inheritance...

Interfaces on the other hand, you could simply do: interface C implements A, B

So in effect Java supports multiple inheritance only in "declared behavior" ie interfaces, and only single inheritance with defined behavior.. unless you do the round about way I described...

Hopefully that makes sense.

12
yegor256 2014-07-25 11:57.

The comparison of interface vs. abstract class is wrong. There should be two other comparisons instead: 1) interface vs. class and 2) abstract vs. final class.

Interface vs Class

Interface is a contract between two objects. E.g., I'm a Postman and you're a Package to deliver. I expect you to know your delivery address. When someone gives me a Package, it has to know its delivery address:

interface Package {
 String address();
}

Class is a group of objects that obey the contract. E.g., I'm a box from "Box" group and I obey the contract required by the Postman. At the same time I obey other contracts:

class Box implements Package, Property {
 @Override
 String address() {
  return "5th Street, New York, NY";
 }
 @Override
 Human owner() {
  // this method is part of another contract
 }
}

Abstract vs Final

Abstract class is a group of incomplete objects. They can't be used, because they miss some parts. E.g., I'm an abstract GPS-aware box - I know how to check my position on the map:

abstract class GpsBox implements Package {
 @Override
 public abstract String address();
 protected Coordinates whereAmI() {
  // connect to GPS and return my current position
 }
}

This class, if inherited/extended by another class, can be very useful. But by itself - it is useless, since it can't have objects. Abstract classes can be building elements of final classes.

Final class is a group of complete objects, which can be used, but can't be modified. They know exactly how to work and what to do. E.g., I'm a Box that always goes to the address specified during its construction:

final class DirectBox implements Package {
 private final String to;
 public DirectBox(String addr) {
  this.to = addr;
 }
 @Override
 public String address() {
  return this.to;
 }
}

In most languages, like Java or C++, it is possible to have just a class, neither abstract nor final. Such a class can be inherited and can be instantiated. I don't think this is strictly in line with object-oriented paradigm, though.

Again, comparing interfaces with abstract classes is not correct.

9
Vivek Vermani 2014-08-26 07:53.

The only difference is that one can participate in multiple inheritance and other cannot.

The definition of an interface has changed over time. Do you think an interface just has method declarations only and are just contracts? What about static final variables and what about default definitions after Java 8?

Interfaces were introduced to Java because of the diamond problem with multiple inheritance and that's what they actually intend to do.

Interfaces are the constructs that were created to get away with the multiple inheritance problem and can have abstract methods, default definitions and static final variables.

See Why does Java allow static final variables in interfaces when they are only intended to be contracts?.

9
Pritam Banerjee 2017-06-27 15:43.

In short the differences are the following:

Syntactical Differences Between Interface and Abstract Class:

 1. Methods and members of an abstract class can have any visibility. All methods of an interface must be public. //Does not hold true from Java 9 anymore
 2. A concrete child class of an Abstract Class must define all the abstract methods. An Abstract child class can have abstract methods. An interface extending another interface need not provide default implementation for methods inherited from the parent interface.
 3. A child class can only extend a single class. An interface can extend multiple interfaces. A class can implement multiple interfaces.
 4. A child class can define abstract methods with the same or less restrictive visibility, whereas class implementing an interface must define all interface methods as public.
 5. Abstract Classes can have constructors but not interfaces.
 6. Interfaces from Java 9 have private static methods.

In Interfaces now:

public static - supported
public abstract - supported
public default - supported
private static - supported
private abstract - compile error
private default - compile error
private - supported

7
Sentinel 2017-03-07 11:46.

Interface: Turn ( Turn Left, Turn Right.)

Abstract Class: Wheel.

Class: Steering Wheel, derives from Wheel, exposes Interface Turn

One is for categorizing behavior that can be offered across a diverse range of things, the other is for modelling an ontology of things.

6
Pransh Tiwari 2017-10-03 20:25.

If you have some common methods that can be used by multiple classes go for abstract classes. Else if you want the classes to follow some definite blueprint go for interfaces.

Following examples demonstrate this.

Abstract class in Java:

abstract class animals
{
  // They all love to eat. So let's implement them for everybody
  void eat()
  {
    System.out.println("Eating...");
  }
  // The make different sounds. They will provide their own implementation.
  abstract void sound();
}

class dog extends animals
{
  void sound()
  {
    System.out.println("Woof Woof");
  }
}

class cat extends animals
{
  void sound()
  {
    System.out.println("Meoww");
  }
}

Following is an implementation of interface in Java:

interface Shape
{
  void display();
  double area();
}

class Rectangle implements Shape 
{
  int length, width;
  Rectangle(int length, int width)
  {
    this.length = length;
    this.width = width;
  }
  @Override
  public void display() 
  {
    System.out.println("****\n* *\n* *\n****"); 
  }
  @Override
  public double area() 
  {
    return (double)(length*width);
  }
} 

class Circle implements Shape 
{
  double pi = 3.14;
  int radius;
  Circle(int radius)
  {
    this.radius = radius;
  }
  @Override
  public void display() 
  {
    System.out.println("O"); // :P
  }
  @Override
  public double area() 
  { 
    return (double)((pi*radius*radius)/2);
  }
}

Some Important Key points in a nutshell:

 1. The variables declared in Java interface are by default final. Abstract classes can have non-final variables.

 2. The variables declared in Java interface are by default static. Abstract classes can have non-static variables.

 3. Members of a Java interface are public by default. A Java abstract class can have the usual flavors of class members like private, protected, etc..

5
Sergiu Dumitriu 2016-06-19 23:02.

Many junior developers make the mistake of thinking of interfaces, abstract and concrete classes as slight variations of the same thing, and choose one of them purely on technical grounds: Do I need multiple inheritance? Do I need some place to put common methods? Do I need to bother with something other than just a concrete class? This is wrong, and hidden in these questions is the main problem: "I". When you write code for yourself, by yourself, you rarely think of other present or future developers working on or with your code.

Interfaces and abstract classes, although apparently similar from a technical point of view, have completely different meanings and purposes.

Summary

 1. An interface defines a contract that some implementation will fulfill for you.

 2. An abstract class provides a default behavior that your implementation can reuse.

Alternative summary

 1. An interface is for defining public APIs
 2. An abstract class is for internal use, and for defining SPIs

On the importance of hiding implementation details

A concrete class does the actual work, in a very specific way. For example, an ArrayList uses a contiguous area of memory to store a list of objects in a compact manner which offers fast random access, iteration, and in-place changes, but is terrible at insertions, deletions, and occasionally even additions; meanwhile, a LinkedList uses double-linked nodes to store a list of objects, which instead offers fast iteration, in-place changes, and insertion/deletion/addition, but is terrible at random access. These two types of lists are optimized for different use cases, and it matters a lot how you're going to use them. When you're trying to squeeze performance out of a list that you're heavily interacting with, and when picking the type of list is up to you, you should carefully pick which one you're instantiating.

On the other hand, high level users of a list don't really care how it is actually implemented, and they should be insulated from these details. Let's imagine that Java didn't expose the List interface, but only had a concrete List class that's actually what LinkedList is right now. All Java developers would have tailored their code to fit the implementation details: avoid random access, add a cache to speed up access, or just reimplement ArrayList on their own, although it would be incompatible with all the other code that actually works with List only. That would be terrible... But now imagine that the Java masters actually realize that a linked list is terrible for most actual use cases, and decided to switch over to an array list for their only List class available. This would affect the performance of every Java program in the world, and people wouldn't be happy about it. And the main culprit is that implementation details were available, and the developers assumed that those details are a permanent contract that they can rely on. This is why it's important to hide implementation details, and only define an abstract contract. This is the purpose of an interface: define what kind of input a method accepts, and what kind of output is expected, without exposing all the guts that would tempt programmers to tweak their code to fit the internal details that might change with any future update.

An abstract class is in the middle between interfaces and concrete classes. It is supposed to help implementations share common or boring code. For example, AbstractCollection provides basic implementations for isEmpty based on size is 0, contains as iterate and compare, addAll as repeated add, and so on. This lets implementations focus on the crucial parts that differentiate between them: how to actually store and retrieve data.

APIs versus SPIs

Interfaces are low-cohesion gateways between different parts of code. They allow libraries to exist and evolve without breaking every library user when something changes internally. It's called Application Programming Interface, not Application Programming Classes. On a smaller scale, they also allow multiple developers to collaborate successfully on large scale projects, by separating different modules through well documented interfaces.

Abstract classes are high-cohesion helpers to be used when implementing an interface, assuming some level of implementation details. Alternatively, abstract classes are used for defining SPIs, Service Provider Interfaces.

The difference between an API and an SPI is subtle, but important: for an API, the focus is on who uses it, and for an SPI the focus is on who implements it.

Adding methods to an API is easy, all existing users of the API will still compile. Adding methods to an SPI is hard, since every service provider (concrete implementation) will have to implement the new methods. If interfaces are used to define an SPI, a provider will have to release a new version whenever the SPI contract changes. If abstract classes are used instead, new methods could either be defined in terms of existing abstract methods, or as empty throw not implemented exception stubs, which will at least allow an older version of a service implementation to still compile and run.

A note on Java 8 and default methods

Although Java 8 introduced default methods for interfaces, which makes the line between interfaces and abstract classes even blurrier, this wasn't so that implementations can reuse code, but to make it easier to change interfaces that serve both as an API and as an SPI (or are wrongly used for defining SPIs instead of abstract classes).

Which one to use?

 1. Is the thing supposed to be publicly used by other parts of the code, or by other external code? Add an interface to it to hide the implementation details from the public abstract contract, which is the general behavior of the thing.
 2. Is the thing something that's supposed to have multiple implementations with a lot of code in common? Make both an interface and an abstract, incomplete implementation.
 3. Is there ever going to be only one implementation, and nobody else will use it? Just make it a concrete class.
  1. "ever" is long time, you could play it safe and still add an interface on top of it.

A corollary: the other way around is often wrongly done: when using a thing, always try to use the most generic class/interface that you actually need. In other words, don't declare your variables as ArrayList theList = new ArrayList(), unless you actually have a very strong dependency on it being an array list, and no other type of list would cut it for you. Use List theList = new ArrayList instead, or even Collection theCollection = new ArrayList if the fact that it's a list, and not any other type of collection doesn't actually matter.

4
azkotoki 2009-12-16 22:48.

Not really the answer to the original question, but once you have the answer to the difference between them, you will enter the when-to-use-each dilemma: When to use interfaces or abstract classes? When to use both?

I've limited knowledge of OOP, but seeing interfaces as an equivalent of an adjective in grammar has worked for me until now (correct me if this method is bogus!). For example, interface names are like attributes or capabilities you can give to a class, and a class can have many of them: ISerializable, ICountable, IList, ICacheable, IHappy, ...

3
supercat 2013-09-04 06:09.

Inheritance is used for two purposes:

 • To allow an object to regard parent-type data members and method implementations as its own.

 • To allow a reference to an objects of one type to be used by code which expects a reference to supertype object.

In languages/frameworks which support generalized multiple inheritance, there is often little need to classify a type as either being an "interface" or an "abstract class". Popular languages and frameworks, however, will allow a type to regard one other type's data members or method implementations as its own even though they allow a type to be substitutable for an arbitrary number of other types.

Abstract classes may have data members and method implementations, but can only be inherited by classes which don't inherit from any other classes. Interfaces put almost no restrictions on the types which implement them, but cannot include any data members or method implementations.

There are times when it's useful for types to be substitutable for many different things; there are other times when it's useful for objects to regard parent-type data members and method implementations as their own. Making a distinction between interfaces and abstract classes allows each of those abilities to be used in cases where it is most relevant.

3
Pradeep atkari 2014-11-20 21:55.

Key Points:

 • Abstract class can have property, Data fields ,Methods (complete / incomplete) both.
 • If method or Properties define in abstract keyword that must override in derived class.(its work as a tightly coupled functionality)
 • If define abstract keyword for method or properties in abstract class you can not define body of method and get/set value for properties and that must override in derived class.
 • Abstract class does not support multiple inheritance.
 • Abstract class contains Constructors.
 • An abstract class can contain access modifiers for the subs, functions, properties.
 • Only Complete Member of abstract class can be Static.
 • An interface can inherit from another interface only and cannot inherit from an abstract class, where as an abstract class can inherit from another abstract class or another interface.

Advantage:

 • It is a kind of contract that forces all the subclasses to carry on the same hierarchies or standards.
 • If various implementations are of the same kind and use common behavior or status then abstract class is better to use.
 • If we add a new method to an abstract class then we have the option of providing default implementation and therefore all the existing code might work properly.
 • Its allow fast execution than interface.(interface Requires more time to find the actual method in the corresponding classes.)
 • It can use for tight and loosely coupling.

find details here... http://pradeepatkari.wordpress.com/2014/11/20/interface-and-abstract-class-in-c-oops/

3

The shortest way to sum it up is that an interface is:

 1. Fully abstract, apart from default and static methods; while it has definitions (method signatures + implementations) for default and static methods, it only has declarations (method signatures) for other methods.
 2. Subject to laxer rules than classes (a class can implement multiple interfaces, and an interface can inherit from multiple interfaces). All variables are implicitly constant, whether specified as public static final or not. All members are implicitly public, whether specified as such or not.
 3. Generally used as a guarantee that the implementing class will have the specified features and/or be compatible with any other class which implements the same interface.

Meanwhile, an abstract class is:

 1. Anywhere from fully abstract to fully implemented, with a tendency to have one or more abstract methods. Can contain both declarations and definitions, with declarations marked as abstract.
 2. A full-fledged class, and subject to the rules that govern other classes (can only inherit from one class), on the condition that it cannot be instantiated (because there's no guarantee that it's fully implemented). Can have non-constant member variables. Can implement member access control, restricting members as protected, private, or private package (unspecified).
 3. Generally used either to provide as much of the implementation as can be shared by multiple subclasses, or to provide as much of the implementation as the programmer is able to supply.

Or, if we want to boil it all down to a single sentence: An interface is what the implementing class has, but an abstract class is what the subclass is.

3
Toothless 2016-12-16 07:47.

I'd like to add one more difference which makes sense. For example, you have a framework with thousands of lines of code. Now if you want to add a new feature throughout the code using a method enhanceUI(), then it's better to add that method in abstract class rather in interface. Because, if you add this method in an interface then you should implement it in all the implemented class but it's not the case if you add the method in abstract class.

3
user3775501 2017-06-29 00:49.

To give a simple but clear answer, it helps to set the context : you use both when you do not want to provide full implementations.

The main difference then is an interface has no implementation at all (only methods without a body) while abstract classes can have members and methods with a body as well, i.e. can be partially implemented.

3
Sheo Dayal Singh 2017-08-16 22:43.

Differences between abstract class and interface on behalf of real implementation.

Interface: It is a keyword and it is used to define the template or blue print of an object and it forces all the sub classes would follow the same prototype,as for as implementation, all the sub classes are free to implement the functionality as per it's requirement.

Some of other use cases where we should use interface.

Communication between two external objects(Third party integration in our application) done through Interface here Interface works as Contract.

Abstract Class: Abstract,it is a keyword and when we use this keyword before any class then it becomes abstract class.It is mainly used when we need to define the template as well as some default functionality of an object that is followed by all the sub classes and this way it removes the redundant code and one more use cases where we can use abstract class, such as we want no other classes can directly instantiate an object of the class, only derived classes can use the functionality.

Example of Abstract Class:

 public abstract class DesireCar
 {

 //It is an abstract method that defines the prototype.
   public abstract void Color();

 // It is a default implementation of a Wheel method as all the desire cars have the same no. of wheels.  
 // and hence no need to define this in all the sub classes in this way it saves the code duplicasy   

 public void Wheel() {     

        Console.WriteLine("Car has four wheel");
        }
      }


  **Here is the sub classes:**

   public class DesireCar1 : DesireCar
    {
      public override void Color()
      {
        Console.WriteLine("This is a red color Desire car");
      }
    }

    public class DesireCar2 : DesireCar
    {
      public override void Color()
      {
        Console.WriteLine("This is a red white Desire car");
      }
    }

Example Of Interface:

 public interface IShape
    {
     // Defines the prototype(template) 
      void Draw();
    }


 // All the sub classes follow the same template but implementation can be different.

  public class Circle : IShape
  {
    public void Draw()
    {
      Console.WriteLine("This is a Circle");
    }
  }

  public class Rectangle : IShape
  {
    public void Draw()
    {
      Console.WriteLine("This is a Rectangle");
    }
  }
3
Rahul Chauhan 2017-08-25 04:05.

You can find clear difference between interface and abstract class.

Interface

 • Interface only contains abstract methods.
 • Force users to implement all methods when implements the interface.
 • Contains only final and static variables.
 • Declare using interface keyword.
 • All methods of an interface must be defined as public.
 • An interface can extend or a class can implement multiple other interfaces.

Abstract class

 • Abstract class contains abstract and non-abstract methods.

 • Does not force users to implement all methods when inherited the abstract class.

 • Contains all kinds of variables including primitive and non-primitive

 • Declare using abstract keyword.

 • Methods and members of an abstract class can be defined with any visibility.

 • A child class can only extend a single class (abstract or concrete).

2
Tutu Kumari 2016-09-21 09:12.

An abstract class is a class whose object cannot be created or a class which cannot be instantiated. An abstract method makes a class abstract. An abstract class needs to be inherited in order to override the methods that are declared in the abstract class. No restriction on access specifiers. An abstract class can have constructor and other concrete(non abstarct methods ) methods in them but interface cannot have.

An interface is a blueprint/template of methods.(eg. A house on a paper is given(interface house) and different architects will use their ideas to build it(the classes of architects implementing the house interface) . It is a collection of abstract methods , default methods , static methods , final variables and nested classes. All members will be either final or public , protected and private access specifiers are not allowed.No object creation is allowed. A class has to be made in order to use the implementing interface and also to override the abstract method declared in the interface. An interface is a good example of loose coupling(dynamic polymorphism/dynamic binding) An interface implements polymorphism and abstraction.It tells what to do but how to do is defined by the implementing class. For Eg. There's a car company and it wants that some features to be same for all the car it is manufacturing so for that the company would be making an interface vehicle which will have those features and different classes of car(like Maruti Suzkhi , Maruti 800) will override those features(functions).

Why interface when we already have abstract class? Java supports only multilevel and hierarchal inheritance but with the help of interface we can implement multiple inheritance.

2
Tokala Sai Teja 2019-08-14 21:48.

In practicality terms(JAVA), the major difference between abstract class and interface is Abstract class can hold state. Other than holding state we can achieve rest operations with Interface also.

2
Ziaullah Khan 2020-03-04 06:23.

I am 10 yrs late to the party but would like to attempt any way. Wrote a post about the same on medium few days back. Thought of posting it here.

tl;dr; When you see “Is A” relationship use inheritance/abstract class. when you see “has a” relationship create member variables. When you see “relies on external provider” implement (not inherit) an interface.

Interview Question: What is the difference between an interface and an abstract class? And how do you decide when to use what? I mostly get one or all of the below answers: Answer 1: You cannot create an object of abstract class and interfaces.

ZK (That’s my initials): You cannot create an object of either. So this is not a difference. This is a similarity between an interface and an abstract class. Counter Question: Why can’t you create an object of abstract class or interface?

Answer 2: Abstract classes can have a function body as partial/default implementation.

ZK: Counter Question: So if I change it to a pure abstract class, marking all the virtual functions as abstract and provide no default implementation for any virtual function. Would that make abstract classes and interfaces the same? And could they be used interchangeably after that?

Answer 3: Interfaces allow multi-inheritance and abstract classes don’t.

ZK: Counter Question: Do you really inherit from an interface? or do you just implement an interface and, inherit from an abstract class? What’s the difference between implementing and inheriting? These counter questions throw candidates off and make most scratch their heads or just pass to the next question. That makes me think people need help with these basic building blocks of Object-Oriented Programming. The answer to the original question and all the counter questions is found in the English language and the UML. You must know at least below to understand these two constructs better.

Common Noun: A common noun is a name given “in common” to things of the same class or kind. For e.g. fruits, animals, city, car etc.

Proper Noun: A proper noun is the name of an object, place or thing. Apple, Cat, New York, Honda Accord etc.

Car is a Common Noun. And Honda Accord is a Proper Noun, and probably a Composit Proper noun, a proper noun made using two nouns.

Coming to the UML Part. You should be familiar with below relationships:

 • Is A
 • Has A
 • Uses

Let’s consider the below two sentences. - HondaAccord Is A Car? - HondaAccord Has A Car?

Which one sounds correct? Plain English and comprehension. HondaAccord and Cars share an “Is A” relationship. Honda accord doesn’t have a car in it. It “is a” car. Honda Accord “has a” music player in it.

When two entities share the “Is A” relationship it’s a better candidate for inheritance. And Has a relationship is a better candidate for creating member variables. With this established our code looks like this:

abstract class Car
{
  string color;
  int speed;
}
class HondaAccord : Car
{
  MusicPlayer musicPlayer;
}

Now Honda doesn't manufacture music players. Or at least it’s not their main business.

So they reach out to other companies and sign a contract. If you receive power here and the output signal on these two wires it’ll play just fine on these speakers.

This makes Music Player a perfect candidate for an interface. You don’t care who provides support for it as long as the connections work just fine.

You can replace the MusicPlayer of LG with Sony or the other way. And it won’t change a thing in Honda Accord.

Why can’t you create an object of abstract classes?

Because you can’t walk into a showroom and say give me a car. You’ll have to provide a proper noun. What car? Probably a honda accord. And that’s when a sales agent could get you something.

Why can’t you create an object of an interface? Because you can’t walk into a showroom and say give me a contract of music player. It won’t help. Interfaces sit between consumers and providers just to facilitate an agreement. What will you do with a copy of the agreement? It won’t play music.

Why do interfaces allow multiple inheritance?

Interfaces are not inherited. Interfaces are implemented. The interface is a candidate for interaction with the external world. Honda Accord has an interface for refueling. It has interfaces for inflating tires. And the same hose that is used to inflate a football. So the new code will look like below:

abstract class Car
{
  string color;
  int speed;
}
class HondaAccord : Car, IInflateAir, IRefueling
{
  MusicPlayer musicPlayer;
}

And the English will read like this “Honda Accord is a Car that supports inflating tire and refueling”.

1
Shamim Ahmed 2013-08-26 11:56.

In an interface all methods must be only definitions, not single one should be implemented.

But in an abstract class there must an abstract method with only definition, but other methods can be also in the abstract class with implementation...

1
Shashank Bodkhe 2018-09-05 04:34.

We have various structural/syntactical difference between interface and abstract class. Some more differences are

[1] Scenario based difference:

Abstract classes are used in scenarios when we want to restrict the user to create object of parent class AND we believe there will be more abstract methods will be added in future.

Interface has to be used when we are sure there can be no more abstract method left to be provided. Then only an interface is published.

[2] Conceptual difference:

"Do we need to provide more abstract methods in future" if YES make it abstract class and if NO make it Interface.

(Most appropriate and valid till java 1.7)

Related questions

MORE COOL STUFF

Cate Blanchett chia tay chồng sau 3 ngày bên nhau và vẫn kết hôn với anh ấy 25 năm sau

Cate Blanchett chia tay chồng sau 3 ngày bên nhau và vẫn kết hôn với anh ấy 25 năm sau

Cate Blanchett đã bất chấp những lời khuyên hẹn hò điển hình khi cô gặp chồng mình.

Tại sao Michael Sheen là một diễn viên phi lợi nhuận

Tại sao Michael Sheen là một diễn viên phi lợi nhuận

Michael Sheen là một diễn viên phi lợi nhuận nhưng chính xác thì điều đó có nghĩa là gì?

Hallmark Star Colin Egglesfield Các món ăn gây xúc động mạnh đối với người hâm mộ tại RomaDrama Live! [Loại trừ]

Hallmark Star Colin Egglesfield Các món ăn gây xúc động mạnh đối với người hâm mộ tại RomaDrama Live! [Loại trừ]

Ngôi sao của Hallmark Colin Egglesfield chia sẻ về những cuộc gặp gỡ với người hâm mộ ly kỳ tại RomaDrama Live! cộng với chương trình INSPIRE của anh ấy tại đại hội.

Tại sao bạn không thể phát trực tuyến 'chương trình truyền hình phía Bắc'

Tại sao bạn không thể phát trực tuyến 'chương trình truyền hình phía Bắc'

Bạn sẽ phải phủi sạch đầu đĩa Blu-ray hoặc DVD để xem tại sao Northern Exposure trở thành một trong những chương trình nổi tiếng nhất của thập niên 90.

Where in the World Are You? Take our GeoGuesser Quiz

Where in the World Are You? Take our GeoGuesser Quiz

The world is a huge place, yet some GeoGuessr players know locations in mere seconds. Are you one of GeoGuessr's gifted elite? Take our quiz to find out!

8 công dụng tuyệt vời của Baking Soda và Giấm

8 công dụng tuyệt vời của Baking Soda và Giấm

Bạn biết đấy, hai sản phẩm này là nguồn điện để làm sạch, riêng chúng. Nhưng cùng với nhau, chúng có một loạt công dụng hoàn toàn khác.

Hạn hán, biến đổi khí hậu đe dọa tương lai của thủy điện Hoa Kỳ

Hạn hán, biến đổi khí hậu đe dọa tương lai của thủy điện Hoa Kỳ

Thủy điện rất cần thiết cho lưới điện của Hoa Kỳ, nhưng nó chỉ tạo ra năng lượng khi có nước di chuyển. Bao nhiêu nhà máy thủy điện có thể gặp nguy hiểm khi các hồ và sông cạn kiệt?

Quyên góp tóc của bạn để giúp giữ nước sạch của chúng tôi

Quyên góp tóc của bạn để giúp giữ nước sạch của chúng tôi

Tóc tỉa từ các tiệm và các khoản quyên góp cá nhân có thể được tái sử dụng như những tấm thảm thấm dầu và giúp bảo vệ môi trường.

Đây là Tổng thống Trump đe dọa 'trợ cấp' xe điện của GM vì đóng cửa nhà máy

Đây là Tổng thống Trump đe dọa 'trợ cấp' xe điện của GM vì đóng cửa nhà máy

Trump và Giám đốc điều hành GM Mary Barra vào năm 2017. Kể từ khi tin tức nổ ra ngày hôm qua rằng General Motors đang cắt giảm việc làm ở Bắc Mỹ để chuẩn bị cho tương lai điện / xe tự hành / khủng khiếp có thể xảy ra của chúng tôi, gần như tất cả mọi người đã tự hỏi: Tổng thống Trump, người đã vận động tranh cử trên một nền tảng sẽ như thế nào của việc mang lại và duy trì việc làm ô tô của Mỹ, phải nói gì về điều này? Bây giờ chúng ta biết.

Bản vá lỗi tiếp theo của Fallout 76 sẽ mang lại một số bản sửa lỗi cần thiết

Bản vá lỗi tiếp theo của Fallout 76 sẽ mang lại một số bản sửa lỗi cần thiết

Bethesda cho biết ngày hôm nay trên Reddit, Fallout 76 sẽ có một bản vá lớn khác vào ngày 4 tháng 12, sẽ bắt đầu cố gắng khắc phục một số vấn đề lớn hơn của trò chơi. Ngoài ra, công ty cho biết họ có kế hoạch giao tiếp nhiều hơn trong tương lai về những gì nhóm Fallout 76 đang làm việc và khi nào các bản cập nhật mới cho trò chơi sẽ ra mắt.

Mạng lưới bệnh viện Công giáo sẽ không cho phép nhân viên phá thai tại phòng khám ngoài giờ làm việc

Mạng lưới bệnh viện Công giáo sẽ không cho phép nhân viên phá thai tại phòng khám ngoài giờ làm việc

Bạn có biết rằng một trong sáu bệnh nhân ở bệnh viện ở Hoa Kỳ được điều trị tại một cơ sở Công giáo? Và bạn có biết rằng quyền sở hữu của Công giáo hạn chế sâu sắc việc thiết lập các thủ tục y tế có thể được thực hiện trong các bệnh viện này, rõ ràng nhất là khi nói đến chăm sóc sức khỏe sinh sản? Bây giờ NPR báo cáo rằng sự gia tăng của các bệnh viện thuộc Công giáo đang gây khó khăn hơn cho các bác sĩ — những người bị cấm bởi các quy định do Hoa Kỳ viết.

Khói từ đám cháy rừng ở California đã đến tận thành phố New York

Khói từ đám cháy rừng ở California đã đến tận thành phố New York

Đường chân trời San Francisco bị che khuất bởi khói và khói mù do cháy rừng phía sau Đảo Alcatraz, Thứ Tư, ngày 14 tháng 11 năm 2018, ở San Francisco.

Nicky Hilton Forced to Borrow Paris' 'I Love Paris' Sweatshirt After 'Airline Loses All [My] Luggage'

Nicky Hilton Forced to Borrow Paris' 'I Love Paris' Sweatshirt After 'Airline Loses All [My] Luggage'

Nicky Hilton Rothschild's luggage got lost, but luckily she has an incredible closet to shop: Sister Paris Hilton's!

Kate Middleton dành một ngày bên bờ nước ở London, cùng với Jennifer Lopez, Julianne Hough và hơn thế nữa

Kate Middleton dành một ngày bên bờ nước ở London, cùng với Jennifer Lopez, Julianne Hough và hơn thế nữa

Kate Middleton dành một ngày bên bờ nước ở London, cùng với Jennifer Lopez, Julianne Hough và hơn thế nữa. Từ Hollywood đến New York và mọi nơi ở giữa, hãy xem các ngôi sao yêu thích của bạn đang làm gì!

17 tuổi bị đâm chết trong khi 4 người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng dao trên sông Wisconsin

17 tuổi bị đâm chết trong khi 4 người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng dao trên sông Wisconsin

Các nhà điều tra đang xem xét liệu nhóm và nghi phạm có biết nhau trước vụ tấn công hay không

Thanh thiếu niên, Gia đình Florida Hội đồng quản trị trường học về Luật 'Không nói đồng tính': 'Buộc chúng tôi tự kiểm duyệt'

Thanh thiếu niên, Gia đình Florida Hội đồng quản trị trường học về Luật 'Không nói đồng tính': 'Buộc chúng tôi tự kiểm duyệt'

Vụ kiện, nêu tên một số học khu, lập luận rằng dự luật "Không nói đồng tính" được ban hành gần đây của Florida "có hiệu quả im lặng và xóa bỏ học sinh và gia đình LGBTQ +"

Đường băng hạ cánh

Đường băng hạ cánh

Cuối hè đầu thu là mùa hoài niệm. Những chiếc đèn đường chiếu ánh sáng của chúng qua những con đường đẫm mưa, và những chiếc lá dưới chân - màu đỏ cam tắt trong bóng chạng vạng - là lời nhắc nhở về những ngày đã qua.

Hãy tưởng tượng tạo ra một chiến lược nội dung thực sự CHUYỂN ĐỔI. Nó có thể.

Hãy tưởng tượng tạo ra một chiến lược nội dung thực sự CHUYỂN ĐỔI. Nó có thể.

Vào năm 2021, tôi khuyến khích bạn suy nghĩ lại mọi thứ bạn biết về khách hàng mà bạn phục vụ và những câu chuyện bạn kể cho họ. Lùi lại.

Sự mất mát của voi ma mút đã mở ra trái tim tôi để yêu

Sự mất mát của voi ma mút đã mở ra trái tim tôi để yêu

Vào ngày sinh nhật thứ 9 của Felix The Cat, tôi nhớ về một trong những mất mát lớn nhất trong cuộc đời trưởng thành của tôi - Sophie của tôi vào năm 2013. Tôi đã viết bài luận này và chia sẻ nó trên nền tảng này một thời gian ngắn vào năm 2013.

Khi bạn không thể trở thành người mà Internet muốn bạn trở thành

Khi bạn không thể trở thành người mà Internet muốn bạn trở thành

Tôi ghét từ "tàu đắm". Mọi người cảm thấy thoải mái trong la bàn đạo đức của riêng mình, và khi làm như vậy, họ thấy mình vượt qua sự phán xét.

Language